CONTACT US

Kunke Poligrafia Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 27

88-100 Inowrocław, Poland
NIP 556 272 99 67


Chief Executive Officer:
Janusz Józef Kunke

Member of the Board:
Andrzej Benke

Head of Production:
Magdalena Uganowska: 
mob: +48 665 505 556
Sales and Marketing Manager: 
Jakub Rozanski
mob: +48 723 244 407
jakub.rozanski@kunke.pl

Ukrainian market Representative
Dr Aleksy Kwiliński
+48 57 33 11 777
+38 095 117 60 40