polska angielska wersja niemiecka

Dotacje unijne

  1. Zapytania ofertowe - pobierz w formacie .pdf

  2. Wyniki postępowania
    W wyniku postępowania ofertowego związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.:
    “Opracowanie koncepcji technologii produkcji folii elektrostatycznej do zadruku offsetowe LED UV” wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.
    pobierz w formacie pdf