polska angielska wersja niemiecka

Regulamin

 1. Złożenie zamówienia w Kunke Poligrafia Sp. z o.o. jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu.  

 2. W momencie, gdy Zamawiający otrzymuje „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” przez Drukarnię Kunke Poligrafia Sp. z o.o., zostaje zawarta umowa między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. 

 3. Kunke Poligrafia Sp. z o.o. realizuje zlecenia na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę projektów, które powinny spełniać warunki zawarte w „Warunkach technicznych” na www.kunke.pl 

 4. Jeśli projekt wykonany był przez Kunke Poligrafia Sp. z o.o., to po akceptacji przez Zleceniodawcę drukarnia nie odpowiada za merytoryczne błędy. 

 5. Odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych plików ponosi Zleceniodawca. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z zapewnieniem przez Zleceniodawcę o posiadaniu pełnych praw do powielania posiadanych materiałów. Zleceniodawca oświadcza również, że przysyłane pliki są wolne od wirusów. 

 6. Przekazanie plików do druku w innym terminie niż to wcześniej zostało ustalone może spowodować przesunięcie terminu realizacji danego zlecenia. 

 7. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający, chyba że ustalono inaczej. 

 8. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone i podlegają reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu. Warunkiem zwrotu kosztów lub wymiany towaru jest spisany w obecności kuriera protokół szkody (po podpisaniu odbioru paczki należy sprawdzić czy jest ona w jakiś sposób uszkodzona, również pod względem zawartości). Przesyłki pocztowe wysłane jako wartościowe również podlegają reklamacji na takiej samej zasadzie. 

 9. Termin przedawnienia ewentualnych roszczeń jakościowych i ilościowych wynosi 14 dni od dostarczenia towaru. 

 10. W przypadku kolorowych prac możliwe jest odstępstwo od oryginalnych kolorów i nie podlega ono reklamacji, jeśli zleceniodawca nie dostarczył razem z projektem certyfikowanego proofa lub wydruku z poprzedniej produkcji. 

 11. Płatność za zamówiony towar odbywa się jako przedpłata lub za pobraniem. Koszty pobrania obciążają Zleceniobiorcę. Dla stałych kontrahentów przewidziana jest możliwość zapłaty z opóźnionym terminem płatności po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i uzyskania pozytywnej opinii księgowości.